ECDL on-line obuka nastavnika za Modul 6: Baze podataka u programu MS Access 2010

<<<Nazad

JISA – Jedinstveni informatički savez Srbije, Zmaj Jovina 4, Beograd
Kontakt: seminari@jisa.rs, 011 2620-374, 328-4719.

Kataloški broj: 215
Kod programa: AAB197,
Kompetencija: K2 - Kompetencija za poučavanje i učenje
Prioritet: 1 – Informaciono komunikacione tehnologije

Autor:

Vladan Stevanović, dipl. inž. elektrotehnike, Beograd

Realizatori:

 1. Vladan Stevanović, dipl. inž. elektrotehnike, Beograd;
 2. dr Lazar Stošić, profesor strukovnih studija, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac;
 3. Dragan Ilić, dipl. inž. elektrotehnike, nastavnik računarstva i informatike, Gimnazija ''Stevan Sremac'', Niš;
 4. Jasna Ristić, dipl. inž. elektrotehnike, nastavnik elektrotehničke grupe predmeta, ETŠ ''Nikola Tesla'', Beograd;
 5. Branko Rodić, diplomirani psiholog, psiholog u OŠ ''Jovan Popović'', Novi Sad;
 6. Jovan Aleksić, dipl. fizičar - master, doktorand, Matematički fakultet, Beograd;
 7. Aleksandra Filipović, dipl. matematičar, profesor matematike, računarstva i informatike, Gimnazija, Kruševac;
 8. Velimir Radlovački, profesor računarske grupe predmeta, Školski centar „Nikola Tesla“, Vršac;
 9. Zorica Prokopić, dipl. inž. kibernetike, profesor informatičke grupe predmeta

Ciljevi:

Podizanje kompetencija nastavnika za primenu IKT u planiranju, realizaciji i inoviranju nastavnog procesa u skladu sa evropskim ECDL standardima informatičke pismenosti, bolje iskorišćenje IT resursa škole u radu sa učenicima i ličnom stručnom usavršavanju.

Sadržaj i aktivnosti:

 1. ECDL standard, ATS sistem za on-line obuku www.ecdltest.rs, registracija polaznika na sistem i obuka za korišćenje istog (primeri lekcija, simulacija, testova...),
 2. Osposobljavanje nastavnika za samostalno onlajn učenje na interaktivnom ECDL sistemu;
 3. Bolje iskorišćenje resursa računarskih kabineta, sa akcentom na kvalitetniji rad sa učenicima;
 4. Kreiranje baza podataka i sposobnost njihovog korišćenja;
 5. Pojam baze podataka, organizacija i funkcionalnosti;
 6. Kreiranje jednostavne baze i pregled sadržaja;
 7. Pravljenje tabele, definisanje i modifikovanje polja, osobine, unos i izmena podataka u tabeli;
 8. Sortiranje i filtriranje tabele, kreiranje upita i dobijanje traženih podataka iz baze;
 9. Pravljenje obrasca za unos, izmenu i brisanje zapisa i podataka u zapisima;
 10. Izveštaji i priprema za distribuciju;
 11. Završno testiranje u prisustvu moderatora.

Ciljna grupa:

01 nastavnik razredne nastave
02 nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
03 nastavnik predmetne nastave – gimnazija
04 nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
05 nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
06 nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
07 nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
08 nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
09 nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
10 nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
11 vaspitač u predškolskoj ustanovi
12 medicinska sestra - vaspitač
13 vaspitač u domu učenika
14 stručni saradnik u predškolskoj ustanovi
15 stručni saradnik u školi
16 saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Broj učesnika: 30 po grupi

Trajanje: 4 nedelje (20 sati, 2 sata neposrednog rada sa učesnicima), 20 bodova

Cene seminara i popusti:

Cena seminara je 2.000din. (u cenu nije uračunat PDV).
Popust od 10% za grupu od 20 polaznika
Specijalni popusti za veće grupe u dogovoru sa autorom.

<<<Nazad

Povratak na vrh strane