ECDL on-line obuka nastavnika za Modul 4: Tabelarne kalkulacije u programu MS Excel 2010

<<<Nazad

JISA – Jedinstveni informatički savez Srbije, Zmaj Jovina 4, Beograd
Kontakt: seminari@jisa.rs, 011 2620-374, 328-4719.

Kataloški broj: 218
Kod programa: C872DF,
Kompetencija: K2 - Kompetencija za poučavanje i učenje
Prioritet: 1 – Informaciono komunikacione tehnologije

Autor:

Vladan Stevanović, dipl. inž. elektrotehnike, Beograd

Realizatori:

 1. Vladan Stevanović, dipl. inž. elektrotehnike, Beograd;
 2. dr Lazar Stošić, profesor strukovnih studija, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac;
 3. Dragan Ilić, dipl. inž. elektrotehnike, nastavnik računarstva i informatike, Gimnazija ''Stevan Sremac'', Niš;
 4. Jasna Ristić, dipl. inž. elektrotehnike, nastavnik elektrotehničke grupe predmeta, ETŠ ''Nikola Tesla'', Beograd;
 5. Branko Rodić, diplomirani psiholog, psiholog u OŠ ''Jovan Popović'', Novi Sad;
 6. Jovan Aleksić, dipl. fizičar - master, doktorand, Matematički fakultet, Beograd;
 7. Aleksandra Filipović, dipl. matematičar, profesor matematike, računarstva i informatike, Gimnazija, Kruševac;
 8. Velimir Radlovački, profesor računarske grupe predmeta, Školski centar „Nikola Tesla“, Vršac;
 9. Jelena Prijović, dipl. inž. elektrotehnike, profesor elektrotehnike, Tehnička škola, Čačak;
 10. Olivera Kankaraš Milićević, profesor informatike, ETŠ Kula;
 11. Zorica Prokopić, dipl. inž. kibernetike, profesor informatičke grupe predmeta

Ciljevi:

Podizanje kompetencija nastavnika za primenu IKT u planiranju, realizaciji i inoviranju nastavnog procesa u skladu sa evropskim ECDL standardima informatičke pismenosti, bolje iskorišćenje IT resursa škole u radu sa učenicima i ličnom stručnom usavršavanju. Obuka za rad sa aplikacijom za tabelarne kalkulacije MS Excel 2010, koja će omogućiti nastavnicima da efikasno vode dnevnik ocena i aktivnosti učenika i da iz tih podataka izvače odgovarajuće tabelarne i grafičke statističke podatke.

Sadržaj i aktivnosti:

 1. ECDL standard, ATS sistem za on-line obuku www.ecdltest.rs, registracija polaznika na sistem i obuka za korišćenje istog (primeri lekcija, simulacija, testova...),
 2. Pokretanje programa MS Excel 2010 (osnovne postavke i podešavanja, help...),
 3. Rad sa ćelijama (unos podataka, selektovanje, pretraživanje, sortiranje...),
 4. Manipulacija podacima u ćelijama (kopiranje, premeštanja i brisanje sadržaja ćelija, prelom teksta, automatsko unošenje podataka...),
 5. Redovi i kolone (ubacivanje i brisanje kolona i redova, podešavanje visine redova i širine kolona, zamrzavanje...),
 6. Radni listovi (dodavanje radnih listova, brisanje, kopiranje, premeštanje...),
 7. Formule (sabiranje, oduzimanje, deljenje i množenje pomoću aritmetičkih operatora, apsolutno i relativno referenciranje...),
 8. Funkcije (sabiranje, min/maks, srednja vrednost, uslovna funkcija...),
 9. Formatiranje (centriranje sadržaja, spajanje ćelija, opseg ćelija, ivice, linije, boje...),
 10. Grafik (kreiranje grafika, vrste grafika, naslov, promena boje, fonta, zaglavlje i podnožje...),
 11. Podešavanje izlaza i štampanje (podešavanje veličine grafika, margine i orijentacija radnog lista, štampanje),
 12. Završno testiranje u prisustvu moderatora.

Ciljna grupa:

01 nastavnik razredne nastave
02 nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
03 nastavnik predmetne nastave – gimnazija
04 nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
05 nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
06 nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
07 nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
08 nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
09 nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
10 nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
11 vaspitač u predškolskoj ustanovi
12 medicinska sestra - vaspitač
13 vaspitač u domu učenika
14 stručni saradnik u predškolskoj ustanovi
15 stručni saradnik u školi
16 saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Broj učesnika: 30 po grupi

Trajanje: 4 nedelje (20 sati, 2 sata neposrednog rada sa učesnicima) 20 bodova

Cene seminara i popusti:

Cena seminara je 2.000din. (u cenu nije uračunat PDV).
Popust od 10% za grupu od 20 polaznika
Specijalni popusti za veće grupe u dogovoru sa autorom.

<<<Nazad

Povratak na vrh strane