ECDL on-line obuka nastavnika za Modul 4: Tabelarne kalkulacije u programu MS Excel 2010

<<<Nazad

JISA – Jedinstveni informatički savez Srbije, Zmaj Jovina 4, Beograd
Kontakt: seminari@jisa.rs, 011 2620-374, 328-4719.

Kataloški broj: 181
Kod programa: A604548-2,
Kompetencija: K1 - Kompetencija za uže stručnu oblast
Prioritet: 10 – Informaciono komunikacione tehnologije

Autor:

Vladan Stevanović, dipl. inž. elektrotehnike, ECDL nacionalni koordinator, JISA, Beograd

Realizatori:

 1. Vladan Stevanović, dipl. inž. elektrotehnike, ECDL nacionalni koordinator, JISA, Beograd
 2. dr Lazar Stošić, prof. Strukovnih studija, Visoka škola za vaspitače, Aleksinac
 3. Dragan Ilić, dipl. inž. elektrotehnike, nastavnik računarstva i informatike, Gimnazija ’’Stevan Sremac,’’ Niš
 4. Jasna Ristić, dipl. inž. elektrotehnike, nastavnik elektrotehničke grupe predmeta, ETŠ ’’Nikola Tesla,’’ Beograd
 5. Branko Rodić, dipl. psiholog, psiholog u OŠ ’’Jovan Popović,’’ Novi Sad
 6. Jovan Aleksić, dipl. fizičar master,doktorant, Matematički fakultet, Beograd

Ciljevi:

Podizanje kompetencija nastavnika za primenu IKT u planiranju, realizaciji i inoviranju nastavnog procesa u skladu sa evropskim ECDL standardima informatičke pismenosti, bolje iskorišćenje IT resursa škole u radu sa učenicima i ličnom stručnom usavršavanju.Obuka za rad sa aplikacijom za tabelarne kalkulacije MS Excel 2010, koja će omogućiti nastavnicima da efikasno vode dnevnik ocena i aktivnosti učenika i da iz tih podataka izvače odgovarajuće tabelarne i grafičke statističke podatke.

Sadržaj i aktivnosti:

 1. ECDL standard, ATS sistem za on-line obuku www.ecdltest.rs, registracija na polaznika na sistem i obuka za korišćenje istog (primeri lekcija, simulacija, testova...),
 2. Pokretanje programa MS Excel 2010 (osnovne postavke i podešavanja, help...),
 3. Rad sa ćelijama (unos podataka, selektovanje, pretraživanje, sortiranje...),
 4. Manipulacija podacima u ćelijama (kopiranje, premeštanja i brisanje sadržaja ćelija, prelom teksta, automatsko unošenje podataka...),
 5. Redovi i kolone (ubacivanje i brisanje kolona i redova, podešavanje visine redova i širine kolona, zamrzavanje...),
 6. Radni listovi (dodavanje radnih listova, brisanje, kopiranje, premeštanje...),
 7. Formule (sabiranje, oduzimanje, deljenje i množenje pomoću aritmetičkih operatora, apsolutno i relativno referenciranje...),
 8. Funkcije (sabiranje, min/maks, srednja vrednost, uslovna funkcija...),
 9. Formatiranje (centriranje sadržaja, spajanje ćelija, opseg ćelija, ivice, linije, boje...),
 10. Grafik (kreiranje grafika, vrste grafika, naslov, promena boje, fonta, zaglavlje i podnožje...),
 11. Podešavanje izlaza i štampanje (podešavanje veličine grafika, margine i orijentacija radnog lista, štampanje),
 12. Završno testiranje u prisustvu moderatora.

Ciljna grupa:

01 nastavnik razredne nastave
02 nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
03 nastavnik predmetne nastave – gimnazija
04 nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
05 nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
06 nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
07 nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
08 nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke,baletske, likovne)
09 nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke,baletske, likovne)
10 nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
13 vaspitač u domu učenika
15 stručni saradnik u školi
16 saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)
17 direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika: 20 po grupi

Trajanje: 30 dana on-line, 20 bodova

Cene seminara i popusti:

Cena seminara je 2.000din. (u cenu nije uračunat PDV).
Popust od 10% za grupu od 20 polaznika
Specijalni popusti za veće grupe u dogovoru sa autorom.

<<<Nazad

Povratak na vrh strane