ECDL on-line obuka nastavnika za Modul 2: Internet i komunikacije

<<<Nazad

JISA – Jedinstveni informatički savez Srbije, Zmaj Jovina 4, Beograd
Kontakt: seminari@jisa.rs, 011 2620-374, 328-4719.

Kataloški broj: 233
Kod programa: 6ABC43,
Kompetencija: K4 - Kompetencija za komunikaciju i saradnju
Prioritet: 1 – Informaciono komunikacione tehnologije

Autor:

Vladan Stevanović, dipl. inž. elektrotehnike, Beograd

Realizatori:

 1. Vladan Stevanović, dipl. inž. elektrotehnike, Beograd;
 2. dr Lazar Stošić, profesor strukovnih studija, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac; ž
 3. Dragan Ilić, dipl. inž. elektrotehnike, nastavnik računarstva i informatike, Gimnazija ''Stevan Sremac'', Niš;
 4. Jasna Ristić, dipl. inž. elektrotehnike, nastavnik elektrotehničke grupe predmeta, ETŠ ''Nikola Tesla'', Beograd;
 5. Branko Rodić, diplomirani psiholog, psiholog u OŠ ''Jovan Popović'', Novi Sad;
 6. Jovan Aleksić, dipl. fizičar - master, doktorand, Matematički fakultet, Beograd;
 7. Velimir Radlovački, profesor računarske grupe predmeta, Školski centar „Nikola Tesla“, Vršac;
 8. Jelena Prijović, dipl. inž. elektrotehnike, profesor elektrotehnike, Tehnička škola, Čačak

Ciljevi:

Podizanje kompetencija nastavnika za primenu IKT u planiranju, realizaciji i inoviranju nastavnog procesa u skladu sa evropskim ECDL standardima informatičke pismenosti, bolje iskorišćenje IT resursa škole u radu sa učenicima i ličnom stručnom usavršavanju. Obuka za bezbedno korišćenje Interneta u komunikaciji na relaciji škola-nastavnik-učenik-roditelj, kao i drugih aktera u obrazovanom procesu. Obuka za korišćenje veb pretraživača i programa za slanje elektronske pošte MS Outlook 2010.

Sadržaj i aktivnosti:

 1. ECDL standard, ATS sistem za on-line obuku www.ecdltest.rs, registracija na polaznika na sistem i obuka za korišćenje istog (primeri lekcija, simulacija, testova...),
 2. Osnovni pojmovi(Internet, veb pretraživač, sastav i struktura veb adrese),
 3. Bezbednost na Internetu (sigurnosne pretnje, virusi, crvi, trojanski konji, špijunski programi, antivirusni programi, zaštitni zida, roditeljska kontrola),
 4. Veb pretraživači (programi za pregled interneta, Internet Explorer, veb adresa, navigacija, hiperlinkovi, veb obrasci...),
 5. Pretraživanje (veb enciklopedije, pretraživanje po ključnim rečima i frazama, napredne opcije),
 6. Veb izlazi (Preuzimanje veb stranica, čuvanje, kopiranje teksta, slike, veb adrese, štampanje),
 7. Elektronske komunikacije (osnovni pojmovi i koncepti, e-mail, sms, VoIP, IM, virtuelne zajednice, socijalne mreže, forumi, igre),
 8. Sigurnost (opasnosti neželjene pošte, navlačenje, dobra praksa, digitalni potpis),
 9. Elektronska pošta (prednosti, pravila pristojnosti, problemi),
 10. Korišćenje programa za e-poštu MS Outlook 2010 (kreiranje elektronske poruke e-mail, prilozi, slanje i prijem poruka),
 11. Upravljanje porukama (pretraživanje, sortiranje i premeštanje poruka, dodavanje kontakata u adresar),
 12. Završno testiranje u prisustvu moderatora.   

Ciljna grupa:

01 saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)
02 nastavnik razredne nastave
03 nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
04 nastavnik predmetne nastave – gimnazija
05 nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
06 nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
07 nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
08 nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
09 nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
10 nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
11 nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
12 vaspitač u predškolskoj ustanovi
13 medicinska sestra - vaspitač
14 vaspitač u domu učenika
15 stručni saradnik u predškolskoj ustanovi
16 stručni saradnik u školi

Broj učesnika: 30 po grupi

Trajanje: 4 nedelje (20 sati, 2 sata neposrednog rada sa učesnicima), 20 bodova

Cene seminara i popusti:

Cena seminara je 2.000din. (u cenu nije uračunat PDV).
Popust od 10% za grupu od 20 polaznika
Specijalni popusti za veće grupe u dogovoru sa autorom.

<<<Nazad

Povratak na vrh strane