ECDL on-line obuka nastavnika za Modul 3: Obrada teksta u programu MS Word 2010

<<<Nazad

JISA – Jedinstveni informatički savez Srbije, Zmaj Jovina 4, Beograd
Kontakt: seminari@jisa.rs, 011 2620-374, 328-4719.

Kataloški broj: 180
Kod programa: A604548-1,
Kompetencija: K1 - Kompetencija za uže stručnu oblast
Prioritet: 10 - Informaciono komunikacione tehnologije

Autor:

Vladan Stevanović, dipl. inž. elektrotehnike, ECDL nacionalni koordinator, JISA, Beograd

Realizatori:

 1. Vladan Stevanović, dipl. inž. elektrotehnike, ECDL nacionalni koordinator, JISA, Beograd
 2. dr Lazar Stošić, prof. Strukovnih studija, Visoka škola za vaspitače, Aleksinac
 3. Dragan Ilić, dipl. inž. elektrotehnike, nastavnik računarstva i informatike, Gimnazija ’’Stevan Sremac,’’ Niš
 4. Jasna Ristić, dipl. inž. elektrotehnike, nastavnik elektrotehničke grupe predmeta, ETŠ ’’Nikola Tesla,’’ Beograd
 5. Branko Rodić, dipl. psiholog, psiholog u OŠ ’’Jovan Popović,’’ Novi Sad
 6. Jovan Aleksić, dipl. fizičar master,doktorant, Matematički fakultet, Beograd

Ciljevi:

Podizanje kompetencija nastavnika za primenu IKT u planiranju, realizaciji i inoviranju nastavnog procesa u skladu sa evropskim ECDL standardima informatičke pismenosti, boljeiskorišćenje IT resursa škole u radu sa učenicima i ličnom stručnom usavršavanju, prebacivanje priprema za čas u elektronski oblik, obuka za rad sa aplikacijom za obradu teksta MS Word 2010.

Sadržaj i aktivnosti:

 1. ECDL standard, ATS sistem za on-line obuku www.ecdltest.rs, registracija na polaznika na sistem i obuka za korišćenje istog (primeri lekcija, simulacija, testova...),
 2. Pokretanje programa Word 2010 osnovne postavke i podešavanja, help,
 3. Izrada dokumenta (unos teksta i simbola, selektovanje, pretraživanje, zamena teksta, kopiranje, brisanje),
 4. Formatiranje teksta (veličina i tip fonta, podebljanje, zakošenje, podvlačenje, indeksiranje, bojenje),
 5. Formatiranje paragrafa ili pasusa (kreiranje pasusa, uvlačenje, poravnanje teksta, prelom linije...),
 6. Stilovi (primena stila na tekst i pasus...),
 7. Tabele (kreiranje tabele, unos i izmena podataka, formatiranje...),
 8. Grafički objekti (umetanje objekata, slika, fotografija, grafikona, kopiranje, premeštanje, promena veličine...),
 9. Cirkularna pisma (priprema dokumenta, spajanje liste primalaca sa pismom, štampanje cirkularnog pisma, nalepnice),
 10. Priprema izlaza (podešavanje orijentacije dokumenta, veličine papira, margina, prelom strane, zaglavlje i podnožje...)
 11. Štampanje (kontrola pravopisa, pregled i štampanje sa različitim izlaznim opcijama),
 12. Završno testiranje u prisustvu moderatora.

Ciljna grupa:

01 nastavnik razredne nastave
02 nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
03 nastavnik predmetne nastave – gimnazija
04 nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
05 nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
06 nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
07 nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
08 nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
09 nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
10 nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
11 vaspitač u predškolskoj ustanovi
13 vaspitač u domu učenika
15 stručni saradnik u školi
16 saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)
17 direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika: 20 po grupi

Trajanje: 30 dana on-line, 20 bodova

Cene seminara i popusti:

Cena seminara je 2.000din. (u cenu nije uračunat PDV).
Popust od 10% za grupu od 20 polaznika
Specijalni popusti za veće grupe u dogovoru sa autorom.

<<<Nazad

Povratak na vrh strane