ECDL programi
Naporima Evropske Unije za unapređenje primene informatičkih tehnologija osnovana je velika koalicija za digitalni posao (Grand Coalition for Digital Jobs) kojom je i ECDL Fondacija dobila nove zadatke, odnosno pripremila seriju novih modula savremenih znanja i veština koje kandidati potvrđuju polaganjem ECDL testova. Odgovarajućom kombinacijom modula u skladu sa zahtevima posla ili ličnim potrebama, kandidati kreiraju svoj lični ECDL Profil kao nadogradnju ECDL Start ili Core sertifikatima.

ECDL moduli su podeljeni na sledeće nivoe: Osnovni moduli, Standradni moduli i Napredni moduli.

OSNOVNI MODULI
STANDARDNI MODULI NAPREDNI MODULI
> M1 - Osnove korišćenja računara > M5 - Prezentacije > AM3 - Napredna obrada teksta
> M2 - Osnove korišćenja interneta > M6 - Korišćenje baza podataka > AM4 - Napredne tabelarne kalkulacije
> M3 - Obrada teksta > M7 - IT Sigurnost > AM5 - Napredne baze podataka
> M4 - Tabelarne kalkulacije > M8 - Onlajn kolaboracija > AM6 - Napredne prezentacije
  > M9 - Obrada slika  
  > M10 - Obrada internet stranica  
  > M11 - Projektno planiranje  
  > M12 - 2D CAD  
  > M13 - Upotreba zdravstvenog informacionog sistema  

Povratak na vrh stranice

Programi