Upotreba zdravstvenog informacionog sistema

zdravstveni sistem
Ovaj modul je pogodan za korisnike sistema (doktore, medicinske sestre i osoblje za podršku) koji sadrže podatke o pacijentima. U modulu su definisane veštine neophodne za efikasano i bezbedno korišćenje zdravstvenog informacionog sistema. Upotpunjuje principe profesionalne edukacije i prakse, generičke veštine IKT, kako bi se pokrile najvažnije oblasti korišćenja računara u zdravstvenom sektoru.

Po završetku modula kandidat će biti u stanju da:


Koji su benefiti ovog modula?


Pregled nastavnog plana:

Kategorija Veštine
Koncepti - Zdravstveni informacioni sistem (ZIS)
- Vrste zdravstvenih informacionih sistema
Tehnika (due care) - Poverljivost
- Kontrola pristupa
- Bezbednost
Korisničke veštine - Navigacija
- Podrška odlučivanju
- Štapmanje izveštaja
Politika i procedure - Principi

Povratak na vrh strane

Programi