mapa_srbije ECDL Crna Gora

Kako do sertifikata?

Sticanje ECDL sertifikata moguće je isključivo u ovlašćenim ECDL test centrima. Ispitni materijal, kreiran od strane ECDL Fondacije u saradnji sa velikim brojem stručnjaka iz celog sveta, je identičan u svim zemljama.

Prilikom registracije u ovlašćenom ECDL Test centru kandidat kupuje odgovarajući ECDL indeks. Cene indeksa su standardizovane:

  • ECDL Profil indeks - 45 evra
  • ECDL Profil indeks za Bazni nivo (Start) - 30 evra
  • ECDL Profil indeks za Standard nivo (Core) - 37 evra
  • ECDL Napredni (polaganje jednog naprednog modula) - 20 evra

Kandidat NIJE u obavezi da položi sve module u centru u kome je kupio ECDL indeks. Ispite može polagati u bilo kom ovlašćenom ECDL Test centru u svetu.

Cena polaganja ispita u Srbiji i Crnoj Gori iznosi 10 do 13,5 evra po modulu.
Cena polaganja ECDL Advanced ispita je 20 evra po modulu.

Postoje dva načina testiranja:

  1. Manuelno – pre početka ispita ovlašćeni ispitivač bira, po sistemu slučajnog izbora, test iz dobijene baze testova. Testovi se rade na računaru, u okviru postojećih fajlova se vrše zahtevane modifikacije. Rezultati o ostvarenim rezultatima se dostavljaju u roku od 4 dana.
  2. Automatsko (ATS) – koristi se namenski softver za proveru znanja. Nakon autorizacije ovlašćenog ECDL ispitivača kandidat dobija slučajno odabrani test za izabrani modul. Softver automatski registruje odgovore i sabira ostvarene poene, tako da odmah po završetku ispita kandidati dobijaju obaveštenje o ostvarenim rezultatima.

Termini polaganja ispita se dogovaraju sa ovlašćenim ECDL koordinatorima, ili ispitivačima, u odabranom ECDL test centru. Kandidat ima mogućnost da bira redosled i dinamiku kojim će polagati ispite. Svaki test traje 45 minuta.

Kandidatima se može odobriti polaganje svih ispita u jednom danu. U zavisnosti od postojećeg nivoa znanja kandidati mogu:

  • pohađati obuku u ovlašćenom ECDL test centru
  • samostalno se pripremati uz pomoć autorizovane literature ili aplikacije za online obuku na web adresi www.ecdltest.rs
  • pristupiti testiranju bez predhodne obuke.

Centri koji organizuju obuku moraju uskladiti pripremne časove sa aktuelnim ECDL nastavnim planom i programom.

Ukoliko su ovlašćeni ECDL ispitivači istovremeno i predavači Test centar je u obavezi da obezbedi da testiranje ne vrši predavač koji je obučavao kandidate.

Nakon svakog uspešno položenog ispita ovlašćeni ECDL ispitivač upisuje podatke u indeks. Kada kandidat položi odabrane module ovlašćeni ECDL test centar dostavlja indekse Regionalnoj ECDL kancelariji kako bi se izdao odgovarajući sertifikat.

Kandidat preuzima sertifikat u centru u kome je završio polaganje ECDL ispita.

OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.