mapa_srbije ECDL Crna Gora
KURS INFORMATIČKOG OPISMENJAVANJA ZA ZAPOSLENE U NBS

Uprava Narodne biblioteke Srbije donela je odluku da period rekonstrukcije Biblioteke, to jeste tokom cele 2008. godine, posveti veću pažnju obučavanju i usavršavanju svojih zaposlenih. Sve eventualne troškove pohađanja kurseva i polaganja ispita snosi Biblioteka. Tako je napravljena anketa čiji je rezultat lista polaznika za dva kursa:

- ECDL pripremna nastava – prijavilo se ukupno 120 polaznika.
- COBISS kurs početni – monografske publikacije – prijavilo se ukupno 45 polaznika.

U četvrtak 15. maja 2008. godine, upravnik Narodne biblioteke Srbije Sreten Ugričić uručio ECDL Start sertifikate zaposlenima u NBS. Dodeljeno je 35 sertifikata kandidatima koji su prethodnom periodu pohađali ECDL kurseve i položili odgovarajuće ispite. Dodeli sertifikata, prisustvovala je i gošća Bojana Minić predstavnik JISA -  ECDL-a.

Početkom 2006.g  Narodna biblioteka Srbije postala je ECDL testni centar ovlašćen od strane Jedinstvenog Informatičkog Saveza Srbije (JISA) nosioca ECDL licence za Srbiju. Ovlašćeni ispitivači su Ana Lazić, Vesna Stevanović i Miroljub Stojanović iz Sektora za Virtuelnu biblioteku Srbije Narodne biblioteke Srbije.
Nastava nije namenjena potpunim početnicima, već onima koji žele da utvrde, dopune ili sistematizuju svoja znanja o računarima i da se pripreme za polaganje ECDL testova.
Za sve polaznike ECDL kursa organizuje se pripremna nastava u elektronskoj učionici NBS. Pripremna nastava traje pet radnih dana za sticanje ECDL Start sertifikata i polaganje 4 modula, a pripremna nastava za sticanje ECDL Core sertifikata, koji podrazumeva još dodatna 3 modula, traje još pet radnih dana.
Narodna biblioteka Srbije organizuje ECDL pripremnu nastavu svakog meseca za po 15 polaznika.

OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.