mapa_srbije ECDL Crna Gora

Susret Lazović – O’ Sulliven: Visok nivo digitalne pismenosti u Crnoj Gori

O’ Sulliven: Visok nivo digitalne pismenosti u Crnoj GoriPotpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, prof. dr Vujica Lazović primio je izvršnog direktora ECDL Fondacije iz Dablina, Demiana O’ Sullivena

Potpredsednik Lazović je istakao da je razvoj informacionog društva u Crnoj Gori jedan od osnovnih preduslova za njen ekonomski napredak, kao i za utvrđivanje njene konkurentske pozicije u regionu i šire. 

Na sastanku je zaključeno da je Crna Gora krenula krupnim koracima ka razvijenom društvu znanja o čemu svedoči visok nivo digitalne pismenosti. 

Projekat „ECDL za digitalnu Crnu Goru“ primer je aktivne društvene politike, koja omogućava razvoj ljudskog potencijala kroz unapređenje znanja i veština građana putem stručnog usavršavanja.

Sticanje informatičkih znanja i veština po ECDL standardima u Crnoj Gori prepoznat je kao doprinos društvenom napretku uopšte. 

Sagovornici su se tokom razgovora osvrnuli na sve elemente veoma uspešne saradnje, ostvarene tokom prethodnog perioda i mogućnost dalje saradnje u cilju povećanja nivoa digitalne pismenosti građana, po ECDL standard, a u cilju intenzivnijeg razvoja informacionog društva u Crnoj Gori.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.