mapa_srbije ECDL Crna Gora

DOPRINOS ECDL FONDACIJE DIGITALNOJ AGENDI EVROPE: JOŠ 5.000.000 LJUDI STEĆI ĆE ECDL SERTIFIKATE

Na osnovu saradnje sa Evropskom Komisijom, ECDL Fondacija i svi nacionalni nosioci licence u evropskim zemaljama precizirali su svoju posvećenost brojnim visokim ciljevima radi unapređenja implementacije Digitalne Agende za Evropu. Digitalna agenda je pravovremena i neophodna inicijativa sa ciljem promovisanja ekonomskog oporavka i poboljšanja društvenih okolnosti kroz stvaranje konkurentnije, sveobuhvatne, i digitalno unapređene Evrope.

Kako Digitalna Agenda identifikuje poboljšanje digitalne pismenosti i razvoj IKT veština to će imati ključnu ulogu u nastojanjima da se ojača ekonomija, neguje inovativna radna snaga, kao i da se minimizira digitalna podela. To će biti sastavni deo uspeha politike pametnog, održivog i sveobuhvatnog rasta.

ECDL Fondacija, kao vodeće međunarodno sertifikaciono telo za digitalne veštine krajnjih korisnika i njena Pan-evropska mreža nacionalnih operatora, u cilju unapređenja implementacije Digitalne Agende se obavezuju da će:

  • Omogućiti da još 5.000.000 lica stekne potrebne digitalne veštine i sposobnost korišćenja savremenih uređaja
  • Doprineti da se broj građana koji ne poseduju veštine za korišćenje Interneta sa sadašnjih 150 miliona smanji za 3% i istovremeno promovisati i podsticati korišćenje E-uprave i E-trgovine
  • Promovisati razvoj digitalnih veština kroz obrazovni sistem širom Evrope, kao i poboljšanje i modernizaciju sistema obrazovanja, a u cilju omogućavanja mladim ljudima da danas stiču relevantna znanja i veštine u skladu sa zahtevima tržišta rada sutra. 
  • Preduzeti mere za uključivanje marginalizovanih grupa, kao što su nezaposleni, stariji ljudi, osobe sa posebnim potrebama, kao i stanovnici udaljenih mesta i ruralnih područja, u informaciono društvo
  • U saradnji sa resornim ministarstvima učestovati u keriranju dugoročnih politika razvoja digitalne pismenosti, koristeći sertifikate kao merodavan kriterijum ostvarenih rezultata i povraćaja sredstava uloženih u razvoj digitalne pismenosti, kao i da će podsticati uključivanje digitalnih veština u obrazovne sisteme na nacionalnom nivou

ECDL Fondacija je pokrenula sveobuhvatnu kampanju radi unapređenja Digitalne agende i stavlja na raspolaganje svoju kao i stručnost svoje razgranate mreže Pan-evropskih operatera u cilju obezbeđivanja uspešne implementacije Digitalne Agende i realizacije gore navedenih ciljeva.

JISA – Jedinstveni informatički savez Srbije, kao nacionalni operater ECDL Fondacije u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, nastoji da svojim aktivnostima podrži ciljeve Digitalne agende, kao i specifične ciljeve utvrđene od strane ECDL Fondacije kako bi se obezbedila uspešna implementacija Digitalne Agende u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

O ECDL Fondaciji
ECDL Fondacija je sertifikaciono telo za vodeći međunarodni sertifikacioni program kompjuterskih veština - ECDL / ICDL. Misija ECDL Fondacije je da kroz razvoj, unapređenje i kvalitetan sertifikacioni program omogući vešto korišćenje IKT pojedincima, organizacijama i društvima širom sveta. Poznat kao ICDL izvan Evrope, sa više od 10 miliona kandidata koji učestvuju u nizu programa, ECDL Fondacija je postavila globalni standard u certifikaciji veština krajnjih korisnika.

OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.