mapa_srbije ECDL Crna Gora

Evropski okvir za elektronske kompetencije (e-CF)

Računarstvo u obrazovanju

Evropski okvir za elektronske kompetencije (e-CF) daje referencu o 40 kompetencija koje se primenjuju na radnom mestu informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT). Opisuje kompetencije, veštine i znanje ICT stručnjaka na pet nivoa znanja.

E-CF je dizajniran da zadovolji potrebe javnih i privatnih organizacija i daje jasne definicije u cilju podrške odlučivanju u pogledu izbora i zapošljavanja kandidata, kao i obuke i procene ICT profesionalaca.

E-CF je razvijen pod okriljem radionice Evropske komisije za standardizaciju (CEN) o ICT veštinama, kroz proces saradnje između eksperata i zainteresovanih strana širom Evrope. Podržava ciljeve platforme Evropske koalicije, velike koalicije za digitalne poslove i kampanje “eSkills for Jobs”.

U 2013. godini je doneta odluka o uspostavljanju e-CF evropskog standarda (EN). Da bi se to postiglo, osnovan je projektni odbor CEN / PC 428. Komitet čine delegati iz nacionalnih tela za standardizaciju iz 33 evropske zemlje.

CEPIS, evropski savet ICT, kao osnivač ECDL programa, član je CEN radionice o IKT veštinama i dobio je status veze za CEN / PC 428. Kao takav CEPIS je razvio niz alata za promociju e-CF:

  • Evropski okvir za elektronske kompetencije za kompanije
  • Evropski okvir za elektronske kompetencije za praktičare IKT
  • Evropski okvir elektronske kompetencije Infographic
  • Evropska prezentacija o e-kompetencijama

Lista kompanija i obrazovnih institucija mapirana e-CF:
Sample Job Advertisement - Poslovni analitičar, Developer, Projekt menadžer, Administrator sistema, test stručnjak…

E-CF Infosheet

CEPIS je takođe razvio e-Competence Benchmark, besplatnu online interaktivnu alatku koja je pokrenuta od strane e-CF-a kao deo podrške Velike koalicije za digitalne poslove. CEPIS e-Competence Benchmark je osmišljen tako da pomogne stručnjacima iz oblasti informacionih tehnologija da identifikuju i uporede svoje kompetencije sa poslovima ICT-a koji im odgovaraju najbolje. Ona ima za cilj da pomogne pojedincima da planiraju svoj razvoj karijere i donose odluke o daljem obrazovanju.

Proverite svoje ICT kompetencije prema evropskim standardima! Trebaće Vam oko 15-20 minuta da dobijete svoju stvarnu EU-ICT poziciju sa savetima u kom pravcu možete dalje razvijati svoje ICT veštine. Pokrenite CEPIS e-Competence Benchmark.


OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.