mapa_srbije ECDL Crna Gora

Nedostatak veština upotrebe računara košta Holandiju 19,3 milijardi eura godišnje

new2Današnje radno mesto se ne može zamisliti bez računara, a efikasna upotreba tehnologija je od vitalnog značaja za privredni rast, produktivnost i inovacije. Iz tog razloga, Univerzitet u Tventeu je objavio istraživanje sprovedeno u Holandiji koje pokazuje koliki uticaj nedostatak IKT veština može imati na nacionalnu privredu.

Rezultati ove studije nazvane “Ctrl Alt Delete: gubitak produktivnosti zbog IT problema i neadekvatnih digitalnih veština na poslu“, pokazuju da radnici u Holandiji u proseku provode 8% svog radnog vremena pokušavajući da reše probleme povezane sa korišćenjem tehnologije na svom radnom mestu – dok se ovaj broj povećava na 10% kada se radi o niže kvalifikovanim radnicima.

Pored visokih brojki u rezultatima, ono što je takođe iznenađujuće je to što se čini da radnici i rukovodioci nisu svesni ovog problema, i da veruju da su nivoi IKT veština koje poseduju dovoljno visoki za efikasno obavljanje svojih poslova – uprkos činjenici da većina nikada nije pohađala bilo kakvu zvaničnu računarsku obuku.

Jedan od naručilaca istraživanja bila je i vladina organizacija Digi Digi Safe & Proficient koja radi na tome da holandskoj radnoj populaciji obezbedi dovoljan nivo IKT veština za efikasno korišćenje računara u interneta. Prema rečima predsedavajuće organizacijom i evropske ambasadorke e-Veština, gđice TinekeTelenbos: „Gubitak u produktivnosti koji vredi 19 milijardi evra je neprihvatljiv; smanjenje na nulu je nemoguće usled razvoja IKT oblasti a novi softverski programi uvek zahtevaju dodatna ulaganja. Potcenjivanje problema i precenjivanje digitalnih veština radnika čini da ovaj gubitak u produktivnosti bude posebno opasan. Poslodavci treba da identifikuju koje aplikacije i sistemi izazivaju najviše gubitaka u vremenu, i implementiraju konkretna rešenja... Pored toga, zaposleni moraju da prođu obuku i testiranje kako bi se osiguralo da se digitalne veštine razvijaju a izgubljeno vreme smanji.“

Zaključci u izveštaju Univerziteta u Tventeu podržavaju rezultate istraživanja odeljenja za Primenjeno istraživanje i inovaciju Poslovne škole Alba u Grčkoj sprovedenog 2010. godine. U njemu se navodi da se investiranje u IKT obuku i sertifikaciju pokazalo izuzetno efikasnim i da predstavlja realni i trenutni povraćaj investicije za kompanije. Zaposleni koji su prošli ITK obuku rade efikasnije i brže, i prave manje grešaka; vreme koje rukovodioci i druge kolege provode u otklanjanju problema je prepolovljeno u kompanijama u kojima su zaposleni prošli obuku. Kompanije takođe imaju koristi jer poseduju tačnu informaciju o nivou znanja svakog zaposlenog tako da njihovo znanje mogu efikasnije iskoristiti.

Ova istraživanja podržavaju poziciju ECDL fondacije; dok Evropa polako izlazi iz najteže recesije u poslednjih nekoliko decenija, kompanije na sve načine pokušavaju da ostvare uštedu, poboljšaju učinak i usklade svoje veštine radi bolje efikasnosti. IKT obuka i sertifikacija mogu znatno doprineti u ovoj oblasti uz omogućavanje kreiranja inovativnije, efikasnije i produktivnije privrede.

OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.