mapa_srbije ECDL Crna Gora

ECDL i DIGCOMP (Evropski okvir digitalnih kompetencija za građane)

Živimo u digitalnom svetu gde ljudi rade, socijalizuju se i koriste privatne i javne usluge putem interneta. Nedostatak digitalnih veština će imati negativan uticaj na zapošljivost ljudi kao i kvalitet života. Podaci EU pokazuju da 169 miliona Evropljana i 86 miliona radno sposobnih u EU nema dovoljno digitalnih veština.

ECDL AND DIGCOMP

Evropska Komisija je kreirala Evropski okvir digitalnih kompetencija za građane – DigComp kojim definiše ključne elemente digitalnih kompetencija i kako da im pristupimo. U pozicionom dokumentu ECDL Fondacije „ECDL i DigComp“ je dato pojašnjenje šta je okvir, kako funkcioniše i kako je povezan sa ECDL standardom.

ECDL Fondacija je uradila mapiranje ECDL programa i okviraDigComp, što je Joint Research Centre (JRC) istraživački centar Evropske komisije prepoznao kao primer implementacije okvira.

Preuzmite pozicioni dokument ECDL i DigComp.

OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.