mapa_srbije ECDL Crna Gora

ECDL na Infofestu: Prezentiran završetak projekta „ECDL za digitalnu Crnu Goru“ i pokrenut NEW ECDL

U okviru Infofesta izvršena je prezentacija rezultata nedavno završenog projekta „ECDL za digitalnu Crnu Goru“ doniranog od strane Evropske Unije. Predstavnica ministarstva obrazovanja, Mirjana Matijević, navela je činjenicu da je preko 2000 zaposlenih u ovom sektoru uspešno prošlo ECDL obuku i sertifikaciju, kao i podvukla izvanredno interesovanje nastavnika za proširenje ovih aktivnosti i u narednom periodu. Predstavnik ministarstva informacionog društva, Radule Novović, objasnio je da ovaj projekat predstavlja jedan od najvećih u kojem je ministarstvo za razvoj informacionog društva dalo svoj puni doprinos tokom prethodne dve godine i najavio očekivanja da će isti biti nastavljen u što skorijem periodu.

Potpredsednik CEPIS – evropskog saveta ICT, Đorđe Dukić, istakao je obavezu daljeg razvoja ECDL sertifikacije u Crnoj Gori preuzetu prijemom EU donacije, te objasnio da je u skladu sa Digitalnom Agendom Evrope i Grand koalicijom za digitalni posao proklamovanom od strane EU, ECDL Fondacija morala uvesti nova proširenja u sertifikacionim modulima među kojima su: IT kolaboraciju, IT sigurnost, obrada slika, web prezentacije, projektno planiranje, 2D CAD I upotreba zdravstvenog informacionog sistema, popularno nazvano NEW ECDL. Nacionalne kancelarije će u narednom period omogućiti kandidatima odgovarajuću dopunsku literature I kompletirati sve materijale za rad ECDL testnih centara.
Infofest je već odavno centralni regionalni ICT skup koji pored ponuđača I korisnika ICT tehnologija okuplja često I ministre zadužene za razvoj ICT u region što je uvek dobra prilika da se utvrde dalje aktivnosti u primeni evropskih standard I smernica za praktičnu informatičku obuku u poslovnoj primeni I razvoju e-uprave.


Đorđe Dukić, Potpredsednik CEPIS, Marta Arsovska-Tomovska, zamenik ministra za informaciono društvo i administraciju Makedonije


Đorđe Dukić,
Potpredsednik CEPIS, Vujica Lazović, Ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, Damir Hadžić, Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine,


Đorđe Dukić, Potpredsednik CEPIS, Marina Matijević, Ministartstvo prosvete Crne Gore, Radule Novović, Direktor direktorata za promociju informacionog društva, Crna Gora, Jelica Protić, Profesor


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.