mapa_srbije ECDL Crna Gora

eUprave evropskih zemalja potvrdile ECDL

 

U Pragu je 17. i 18. juna 2009. godine održan 52. Sastanak generalnih direktora javne uprave (52nd Meeting of Directors General of Public Administration) u okviru EUPAN - Evropska mreža za državnu upravu.

EUPAN mrežu čine predstavnici zemalja članica EU, kao i zemlje posmatrači preko odgovornih predstavnika za državnu administraciju. Mrežom upravljaju ministri odgovorni za državnu upravu i organizovana je na tri nivoa: političkom, upravljačkom i tehničkom.

Naravno prevashodni cilj mreže EUPAN je poboljšanje rada i kvaliteta javne administracije u Evropi. Na ovogodišnjem sastanku u Pragu, EUPAN Grupa je između ostalog istakla i značaj ICT veština zaposlenih u javnoj upravi i ukazala na prednosti sertifikovanja sa ECDL sertifikacionim programom kao najpogodnijeg merila digitalne pismenosti administrativnog osoblja.

Inicijativu sprovođenja studija usmerenih na korišćenje ECDL standarda u javnoj upravi je pokrenulo Češko predsedništvo još na prethodnom 51. Sastanku generalnih direktora javne uprave održanom krajem 2008. godine u Parizu. Inicijativa je pokrenuta kako bi se obezbedio jedinstven standard utvrđivanja digitalne pismenosti na osnovu objektivnih kriterijuma, kao i zbog upoznavanja sa mogućnostima koje nudi ECDL za podizanje nivoa korišćenja  servisa javne uprave u evropskim zemljama. Studija, kao jedan od ciljeva Lisabonske strategije i EUPAN Common Priority Areas, ocenila je u kojoj meri ICT licenca doprinosi kvalitetu veština administrativnog osoblja, i na taj način poboljšava efikasnost javne uprave i menadžmenta.

U zaključku konferencije konstatuje se da je primena otvorenih standarda vema korisna za nacionalne javne administracije, dok poslovni subjekti, stanovništvo i dobavljači mogu imati koristi od napredne upotrebe otvorenih standarda za poboljšanje interoperabilbosti i promovisanje lokalne dodatne vrednosti.

OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.