mapa_srbije ECDL Crna Gora

Ministarska Deklaracija iz Granade o Evropskoj Digitalnoj Agendi, usvojena 19 aprila 2010.

”Mi, ministri odgovorni za politku informatičkih društava država članica Evropske unije i Evropske ekonomske zone, na skupu kojim je predsedavao gospodin Miguel Sebastian Gascon, ministrar industrije, turizma i trgovine, u prisustvu potpredsednika Neelie Kroes, evropskog komesara za digitalnu agendu, prilikom sastanka održanog u Granadi-Spanija 18-19 aprila 2010, dogovorili smo sledeće:

EU2020 strategija zahteva da Europska unija pronađe brz i efikasan put za oporavak nakon ekonomske krize, koji bi se zasnivao na pametnom, održivom i sveobuhvatnom razvoju.

ICT sektor predstavlja  kljucni pokretač rasta i radnih mesta u  privredi EU, jer ICT sa 50% doprinosi  rastu produktivnosti i ključni je izvor inovacija i novih poslovnih mogućnosti.

Da je početak faze oporavka ekonomskog ciklusa najefikasniji trenutak da se izvrši restrukturiranje usluga i obnavljanje infrastrukture koja je potrebna da bi se postavili temelji za budući dugoročni rast.

Evropa može da krene putem ubrzanog rasta tako što će podići svoju globalnu konkurentnost u digitalnoj ekonomiji, naročito u oblasti tržišta informacionih i komunikacionih tehnologija velike brzine širokopojasnog i on-line širenja znanja kao i on-line distribucije robe i usluga.

Da bi bila efikasna, pametna strategija održivog razvoja mora da bude i inkluzivna, tako da  svim evropljanima pruza iste mogućnosti.”

ECDL Fondacija pozdravlja “Digitalnu Agendu” Evropske Komisije za pospešivanje ekonomskog oporavka, kao i poboljšanje socijalnih okolnosti kroz konkurentniju, sveobuhvatniju i uravnoteženiju digitalnu Europu. Ovo je prvi od sedam nosilaca inicijative Europa 2020 a poboljšanje pristupačnosti, zapošljavanja i obrazovanja kroz povećanje ICT vještina su sastavni deo poslovanja ECDL Foundacije kao vodećeg međunarodnog autoriteta za certifikacije.


Zato pozdravljamo ključnu akciju koja predlaže digitalnu pismenost i kompetencije kao prioritet regulacija “European Social Fund”-a. Ulaganje u poboljšanje tehnologija i širokopojasne brzine samo po sebi nebi dovoljno poboljšalo stopu digitalne pismenosti; zato mora postojati i ulaganje u same veštine. 
ECDL Fondacija takođe pozdravlja ključnu akciju koja pledira na primeni alata za prepoznavanje ICT kompetencija praktičara i korisnika. Nezavisni i zakoniti certifikat je jedan takav alat, koji omogućava poslodavcima lako identifikovanje veština postojećih i budućih zaposlenih.


ECDL Fondacija se pridružuje Evropskoj Komisiji koja poziva zemlje članice da sprovode dugoročno digitalnu pismenost i veštine. E-inicijativa mora biti ugrađena u nacionalne politike kao sredstvo za unapređenje konkurentnosti i rasta u Europi. 

OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.