mapa_srbije ECDL Crna Gora

KOSOVO: ECDL za  27000 nastavnika

Projektom reforme obrazovanja na Kosovu iz Decembra 2009 god. oko 27.000 nastavnika dobilo je obavezu da  u dvogodišnjem periodu prođu ECDL sertifikaciju.
Vec u prvom tromesečju ove godine 750 nastavnika je završilo obuku za ECDL ispitivače koji su potom otpočeli sa obukom i sertifikacijom prve grupe od 5000 nastavnika. AUK - Američki Univerzitet na Kosovu najveći je ECDL Test Centar u Prištini i jedan od glavnih nosilaca ove akcije, pa je bilo sasvim logično da ambasador William Walker šef Kosovo Verification Mission, na svečanoj ceremoniji maja 2010 god. uruči ECDL sertifikate za prvih 1290 nastavnika srednjih škola.

Projekat je finansiran delom domaćim sretstvima a delom sretstvima EU i World Bank. Sprovedenim tenderom shodno uslovima rada predvidjena je jedinična cena po kandidatu između 418.- i 430.- eura te se očekuje da ukupni troškovi neće premašiti iznos od prvobitno planiranih 10 miliona eura. Projekat se završava Septembra 2012. god.

OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.