mapa_srbije ECDL Crna Gora
Na svetskom ECDL Forumu u Londonu predstavljen projekat “ECDL ZA DIGITALNU CRNU GORU”

CRNA GORA u susret razvijenom društvu

new2 Nedavno završeni ECDL World Forum u Londonu pokazao je sve benefite standardizacije informatičkog obrazovanja i neophodnost daljih i još većih ulaganja u informatički profesionalizam.

European Computer Driving Licence - ECDL, omogućio je bolji život za blizu 13 miliona građana Evrope i sveta, a nedavno je pod okriljem Evropske Unije formirana “Grand Koalicija” koja treba da objedini još više napora svih relevantnih faktora na zajedničkom cilju podizanja informatičke spremnosti za što veći broj građana kako bi mogli koristiti savremene kompjuterske i komunikacione tehnologije u svom radu i svakodnevnom životu. Potpredsednik Evropske Komisije i generalni komesar Digitalne Agende Evrope, gđa Neelie Kroes, u svom pozdravnom obraćanju zahvalila se delegatima Foruma i ECDL Fondacije na svemu do sada učinjenom kao i novim aktivnostima u pravcu daljeg proširenja informatičkog obrazovanja.
new

Ovogodišnji ECDL Forum po prvi put imao je priliku da istakne i neka ostvarenja sa prostora Balkana gde se projekat “ECDL ZA DIGITALNU CRNU GORU” koji je finansirala Evropska Unija na predlog Vlade Crne Gore, Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, kao i Ministarstva obrazovanja, našao među najinteresantnijim rešenjima kako se može uz pomoć Evropskih fondova i preciznih domaćih planova pokrenuti cela lavina informatičkog obrazovanja ne samo među državnim institucijama, veći među svim ostalim službenicma i građanima. Predstavljajući ovaj projekat u kome pored Evropske Unije i navedenih crnogorskih institucija, učestvuju i ECDL Fondacija, DICG - društvo informatičara Crne Gore i JISA kao nacionalni ECDL operater, gosp. Jakub Christoph, regionalni koordinator, istakao je da ce ECDL u prvom krugu polagati oko 2000 nastavnika, 800 ljudi iz sudstva i oko 700 iz ostalih ministarstava Vlade Crne Gore. Po završetku planiranih obuka i sertifikacije, ova zemlja, obzirom na broj stanovnika, doći će “per capita” na nivo informatičke obučenosti Hrvatske i Slovenije, kao i nekih drugih zemalja Evropske Unije što značajno otvara nove mogućnosti evropskih integracija ove zemlje.

ECDL Forum je tradicionalno mesto objavljivanja rezultata i svih drugih regiona sveta i Evrope pa su glavna i posebna priznanja ove godine dodeljena za: Zimbabwe, Iran, Netherlands, Hong Kong, Palestinu, Austriju, Italiju i Rumuniju. Nadamo se da će narednih godina i naš region biti u prilici da svojim rezutatima zauzme mesto među naprednijim zemljama kada je u pitanju razvoj informatičke pismenosti.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroes



Saznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.