mapa_srbije ECDL Crna Gora

Kancelarija ECDL Madjarske i politička koalicija u parlamentu, odlučili započeti dopunsku informatičku obuku 2.2 miliona ljudi tokom naredne tri godine!

I pored činjenice da 350.000 madjara ima položene ECDL ispite i poseduje ovu evropsku licencu, pet stranaka Madjarskog parlamenta obavezalo se nedavno da će povecati napore u cilju premošćavanja digitalne podeljenosti u Madjarskoj, saopsteno je 8. januara. Osnovan je odbor za upravljanje da bi se uvrdile aktivnosti  koje vlada, poslovno i gradjansko društvo treba da preduzmu. Ovom političkom inicijativom, a na osnovu istraživanja sprovedenog od strane Ministarstva privrede, Madjarska želi da podigne nivo digitalne pismenosti obezbedjujući obuku za još 2.2 miliona ljudi u naredne tri godine.

Nedavno je parlamentarni komitet osnovao podgrupu za primenu strategije e-Inclusion a gosp. István Alföldi, CEO of John von Neumann Computer Society, (ECDL Foundation Licensee in Hungary) je uključen u koordinaciju političke sfere digitalne pismenosti. John von Neumann Computer Society kao aktivni učesnik u stvaranju koalicije za e-Inclusion u Madjarskoj, postavilo je za cilj obuku po ECDL programu u naredne tri godine.

Socijalni I ekonomski razvoj Madjarske je bio izuzetan u prethodnoj deceniji ali je digitalni jaz ostao veći od proseka u EU. U skladu sa tim, Madjarska se obavezala na i2010 Strategiju za rast i zaposlenost Evropske unije kojom se zemlji omogućava da iskoristi prednosti novih informatičkih tehnologija.
OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.