mapa_srbije ECDL Crna Gora

Obrazovanje odraslih po ECDL standardu je obavezno

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je Pravilnikom za sticanje statusa Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) definisalo da se program obuke za rad na računaru i provera savladanosti programa obuke mora realizovati u skladu sa standardom ECDL (Službeni glasnik RS", broj 89 od 27. oktobra 2015.)

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava, uključujući i uslove za obezbeđivanje pristupačnosti nastave i programa za osobe sa invaliditetom, na osnovu kojih druga organizacija može steći status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: JPOA).

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se i na osnovnu i srednju školu koja realizuje aktivnosti obrazovanja odraslih a u čl.4. je definisano da program obuka za rad na računaru mora biti pripremljen u skladu sa ECDL - Evropskim standardom za poznavanje rada na računaru, kao i da se provera savladanosti programa obuke za rad na računaru realizuje u skladu sa standardom ECDL.

Na ovaj način politika naše zemlje zacrtana približavanjem Evropskoj Uniji dobija konačno jasne okvire i sigurno uporište u domaćem obrazovanju što predstavlja opštu korist za sve učesnike obrazovnog procesa kao i nove mogućnosti participiranja za EU fondove.

EU Fondovi
OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.