mapa_srbije ECDL Crna Gora

Podgorica, septembar 2008

 

Republički fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore u skladu sa smernicama Evropske Unije uložio je u ECDL informatičku obuku preko hiljadu svojih službenika! Evropskim planom i2010 predvidjeno je da u narednom periodu 20 miliona gradjana „starog kontinenta“ prodje opštu informatičku obuku. Republički fond zdravstvenog osiguranja Crne Gore, je jedna od prvih državnih institucija Crne Gore koja je po ugledu na evropske zdravstvene institucije, prepoznala značaj ECDL standarda i pokrenula projekat edukacije i sertifikacije za poznavanje rada na računaru za zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Pre njih ali nedovoljno intenzivnim tempom, ovim putem su krenuli Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Ministrstvo odbrane Crne Gore i pojedine opštine.

Realizacija projekta započeta je 15.septembra 2008. god i trajaće 3 meseca. Projektom je obuhvaćeno 16 opština u kojima će u ovom periodu biti obučeno ukupno 1.187 zdravstvenih radnika. Poslove obuke i testiranje zaposlenih zdravstvenih radnika po sprovedenom javnom tenderu dobili su ovlašćeni ECDL centri Digit Montenegro i Univerzitet Mediteran.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.