mapa_srbije ECDL Crna Gora

Ako ste dobili 4 ili 5 iz informatike tokom školovanja ili 8, 9, 10 tokom studiranja, kvalifikovani ste za ECDL

ECDL - European Computer Driving Licence najpoznatiji svetski sertifikat koji potvrđuje vaše sposobnosti za efikasno korišćenje digitalne tehnologije. Škole i fakulteti širom sveta koriste ECDL. Studenti posebno mogu imati koristi od međunarodno priznatog sertifikata koji je mapiran na niz kvalifikacionih okvira i standarda, a u pojedinim zemljama je integrisan sa nastavnim planovima i programima.

Potvrdite stečeno znanje u školi/fakultetu u ECDL test centru u vašem gradu

Prateći evropske i svetske trendove Nacionalna Komisija za usklađenost obrazovnog programa sa ECDL standardima donela je zaključke da učenici i studenti koji su tokom redovnog školovanja imali visoke ocene (4/5 odnosno 8/9/10) iz informatičke grupe predmeta mogu steći ECDL - evropski informatički sertifikat bez dodatnih polaganja!

Sa preko 15 miliona sertifikovanih u 100 zemalja i hiljadama škola, koledža, univerziteta koji su prihvatili ECDL za sertifikaciju znanja svojih učenika i studenata ECDL je svetski lider u sertifikovanju digitalnih veština.

Kako do sertifikata?

Znanje na osnovu ocena tokom školovanja možete verifikovati u najbližem test centru ili slanjem svojih podataka na email adresu office@ecdl.rs i to:

  1. skeniranu kopiju svedočanstva ili prvu stranu indeksa i stranu na kojoj je upisana ocena
  2. popunjen obrazac (ovde)

Poželjno je da pošaljete i nastavni plan koji ste imali tokom školovanja / odnosno studiranja jer na taj način ubrzavamo proceduru odobrenja. Ukoliko imamo svu potrebnu dokumentaciju odgovor dobijate u naredna 24 časa.

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove na osnovu ocena tokom školovanja mogu se prijaviti u najbliži ECDL test centar i polagati testove za odabrane module.

Zajednička stavka 90% objavljenih oglasa za posao je poznavanje rada na računaru po ECDL standardima. Neka budući poslodavci vide jasnu potvrdu vaših digitalnih veština u skladu sa svetskim i evropskim zahtevima!

Institucije i kompanije koje su delimično ili u potpunosti sprovele ECDL sertifikaciju znanja svojih zaposlenih.

ECDL profil
OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.