mapa_srbije ECDL Crna Gora

I kod nas je startovao ECDL Syllabus 5

Okvirnim planom ECDL Fondacije od druge polovine 2008. god. pa u periodu od godinu dana, treba uspostaviti novi nastavni plan ECDL Syllabus 5. Novim nastavnim planom pored standardnih znanja rada na računarima obuhvaćeno je i korišćenje mobilnih telefona, PDA i GPS uređaja. Na ovaj način kandidati stiču diplomu koja potvrđuje opštu  "digitalnu pismenost" - danas preko potrebnu u svakodnevnom životu i radu.

Svi kandidati koji trenutno polažu po nastavnom planu Syllabus 4 moći će nastaviti polaganje po istom, dok će kandidati koji tek kreću sa polaganjima u prelaznom periodu, do 30. septembra 2009. godine, imati mogućnost izbora po kom nastavnom planu i programu žele da polažu testove. Od 30.septembra 2009. godine svi novi polaznici će polagati isključivo po testovima u skladu sa nastavnim planom Syllabus 5. Zainteresovani imaoci "starog" indeksa sa oznakom Syllabus 4 mogu od sada nastaviti polaganje po starom ili novom nastavnom planu te dobiti diplomu sa Syllabus 5 oznakom ukoliko je broj novih ispita isti ili veći od broja do sada položenih ispita po Syllabus 4 nastavnom planu. Takođe biće omogućeno polaganje "diferencijalnih delova ispita", svima koji žele unaprediti svoje ECDL diplome, mada ista bez obzira na nastavni plan ima trajnu i prepoznatljivu vrednost kako u Evropi tako i širom celog sveta.

Diskusija sa ECDL Testnim centrima obavljena je na konferenciji održanoj dana 22.12.2008.g. u prostorijama ECDL Testnog centra Integra, koji je dobio i posebno priznanje od kancelarije JISA kao prvi Testni centar koji je pripremio novu literaturu u skladu sa nastavnim planom Syllabus 5.

 


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.