mapa_srbije ECDL Crna Gora

I kod nas je startovao ECDL Syllabus 5

Okvirnim planom ECDL Fondacije od druge polovine 2008. god. pa u periodu od godinu dana, treba uspostaviti novi nastavni plan ECDL Syllabus 5. Novim nastavnim planom pored standardnih znanja rada na računarima obuhvaćeno je i korišćenje mobilnih telefona, PDA i GPS uređaja. Na ovaj način kandidati stiču diplomu koja potvrđuje opštu  "digitalnu pismenost" - danas preko potrebnu u svakodnevnom životu i radu.

Svi kandidati koji trenutno polažu po nastavnom planu Syllabus 4 moći će nastaviti polaganje po istom, dok će kandidati koji tek kreću sa polaganjima u prelaznom periodu, do 30. septembra 2009. godine, imati mogućnost izbora po kom nastavnom planu i programu žele da polažu testove. Od 30.septembra 2009. godine svi novi polaznici će polagati isključivo po testovima u skladu sa nastavnim planom Syllabus 5. Zainteresovani imaoci "starog" indeksa sa oznakom Syllabus 4 mogu od sada nastaviti polaganje po starom ili novom nastavnom planu te dobiti diplomu sa Syllabus 5 oznakom ukoliko je broj novih ispita isti ili veći od broja do sada položenih ispita po Syllabus 4 nastavnom planu. Takođe biće omogućeno polaganje "diferencijalnih delova ispita", svima koji žele unaprediti svoje ECDL diplome, mada ista bez obzira na nastavni plan ima trajnu i prepoznatljivu vrednost kako u Evropi tako i širom celog sveta.

Diskusija sa ECDL Testnim centrima obavljena je na konferenciji održanoj dana 22.12.2008.g. u prostorijama ECDL Testnog centra Integra, koji je dobio i posebno priznanje od kancelarije JISA kao prvi Testni centar koji je pripremio novu literaturu u skladu sa nastavnim planom Syllabus 5.

 

OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.