mapa_srbije ECDL Crna Gora

15. septembar 2008.

STAREŠINE  MODERNOG DOBA

Studenti Vojne akademije su, pored nekoliko desetina ispita, morali da polože i veliki broj praktičnih provera znanja i veš tina u okviru posebnih oblika nastave na poligonima, terenima i vežbalistima širom zemlje. Tokom četiri ili pet godina unapređen je stepen njihove fizičke pripremljenosti redovnom fizičkom obukom i treninzima. Mladi potporučnici stekli su dozvole za upravljanje motornim vozilima, završili obuku u skijanju, a znatan broj njih akademsku diplomu dopunio je sertifikatom o poznavanju engleskog jezika prema međunarodnom standardu STANAG 6001 i međunarodnim sertifikatom o poznavanju računarskih korisničkih programa ECDL (European Computer Driving Licence)
OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.