mapa_srbije ECDL Crna Gora

Održan VII regionalni ECDL forum
"ECDL u realizaciji Digitalne Agende za Evropu 2020"

 

U organizaciji Hrvatskog informatičkog zbora (HIZ) 10 – 11 oktobra. 2013 u Zagrebu je održan Regionalni forum o digitalnoj pismenosti na kojem je predstavljen novi koncet ECDL programa (European Computer Driving Licence (ECDL).

Novi koncept ECDL-a predstavlja plod saradnje ECDL Fondacije, CEPIS i Digitalne Agende Evrope kao najvažnijih činioca Velike koalicije za digitalne poslove (Grand Colatition for Digital Jobs) osnovane mata ove godine. Ovim promenama ECDL sertifikacija ce pored osnova informacionih tehnologija obuhvatiti i sve druge specifične veštine u primeni računara kao što su web dizajn, obrada slika, projektovanje, sigurnost i druge koje je trebalo na jedinstveni i evropski prepoznatljiv način sistematizovati i standardizovati. Novi i prošireni ECDL predstavio je regionalni menadžer ECDL Fondacije iz Irske, gosp. Jacub Christoph istaknuvši da je novi koncept potpuno usklađen sa potreba za edukaciju i sertifikaciju informatičkih znanja i veština gradana, sa posebnim osvrtom na potrebe malih i srednjih preduzeća koje primenom IKT značajno mogu poboljšati svoje poslovanje i poziciju na tržištu.

Novi koncept ECDL program obuhvata četiri celine:

  • Uvodni e-programa za decu i građane
  • ECDL start (osnovni)koji se kao i do sada sastoji od četiri modula - osnove računara, obrada teksta, tabelarne kalkulacije i osnove komunikacija.
  • ECDL standardni moduli sada su prošireni: prezentacije, korišćenje baze podataka, IT sigurnost, online poslovanje, uređivanje fotografija, web dizajn, planiranje projekata, 2D CAD i zdravstvo.
  • ECDL napredni - napredna obrada teksta, napredne tabelarne kalkulacije, napredne baze podataka i napredne prezentacije.

Kandidatima je tako omogućeno da sopstvenim izborom modula verifikuju svoje informatičko obrazovanje u skladu sa potrebama posla i ličnim afinitetima. Taj sopstveni izbor čini lični ECDL Profil koji se celoživotno može dopunjavati i proširivati.

U sklopu foruma predstavljena je i „Strategija obrazovanja znanosti i tehnologije Republike Hrvatske“o kojoj je govorio profesor Tomislav Filetin, a predsednik Hrvatske udruge poslodavaca u obrazovanju Mislav Balković govorio je o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) kao podsticaju za razvoj obrazovnih programa u ICT-u (informaciono komunikacionim tehnologijama).

ecdl zagreb 2013

Održan je i okrugli sto na koje se raspravljalo o načinu povećanja regionalne digitalne pismenosti, a na kraju foruma nacionalni koordinatori ECDL-a iz zemalja regije govorili su o stanju i planovima vezanim za uvođenje novog ECDL-a u njihovim zemljama.

OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.