mapa_srbije ECDL Crna Gora

Za pojedince

ECDL u svakodnevnom životu

Sposobnost korišćenja računara je danas izuzetno važna veština koju bi trebalo da poseduje svaki pojedinac. Kompjuterske veštine omogućavaju svim generacijama da razumeju i koriste savremene tehnologije za poboljšanje ličnog i profesionalnog života. Sertifikovanje kompjuterskih veština pomaže pojedincima u njihovom profesionalnom razvoju, čineći ih atraktivnijim za poslodavce, a istovremeno povećava njihovu sposobnost da komuniciraju i pristupaju informacijama i uslugama u svakodnevnom životu.

Kompjuterske veštine obezbeđuju društvenu i ekonomsku inkluziju, što je od suštinskog značaja za funkcionisanje zdravog društva. ECDL sertifikacioni programi su koncipirani tako da zadovolje potrebe svih starosnih grupa.

ECDL vam može pomoći da brzo i lako pristupite čitavom nizu informacija i usluga koje mogu pojednostaviti život svakog pojedinca i uštedeti vreme:

 • E-trgovina – online kupovina proizvoda i usluga po najpovoljnijim cenama
 • E-bankarstvo – upravljanje nalozima i plaćanje računa bez čekanja u redovima
 • E-uprava – pribavljanje formulara, potvrda, uverenja koje izdaju državne institucije bez obilaska velikog broja šaltera i čekanja u redovima
 • Mogućnost pristupa vestima, informacijama, sadržajima zabavnog karaktera u skladu sa vašim interesovanjima i potrebama

ECDL sertifikacini program:

 • vam omogućava sistmatizovano sticanje znanja i veština za korišćenje računara, u skladu sa međunarodnim standardima priznatim u celom svetu
 • za razliku od ostalih programa u ovoj oblasti, kao vendorski nezavisan standard, vam omogućava da samostalno odaberete programske aplikacije za koje želite da pohađate obuku i testirate svoje znanje
 • pruža vam mogućnost da pronađete pravi izbor za vaš nivo veština, bez obzira da li ste početnik, već posedujete osnovno znanje, želite da postanete u potpunosti kompetentan korisnik računara i standardnih aplikacija ili želite da unapredite kompjuterska znanja i veštine.


ECDL u poslu

U savremenom društvu veoma je važno da zaposleni imaju mogućnost efikasnog i efektivnog korišćenja tehnologija. Poslodavci očekuju od potencijalnih kandidata za posao da već poseduju osnovne kompjuterske veštine. Sertifikovana znanja i veštine po svetskim standardima vas čini atraktivnijim za poslodavce. Zaposleni sa pravim veštinama imaju potencijal za napredovanje.

Poslodavci znaju da su zaposleni sa kompjuterskim veštinama:

 • produktivniji
 • efikasniji u izvršavanju zadataka
 • koriste tehnologiju za efikasnije komuciranje
 • manje vremena troše za rešavanje problema u vezi sa IT

Poslodavci žele pojedince koji su kvalifikovani i koji ce doprineti ostvarivanju ciljeva poslovanja na najefikasniji, najefektivniji i najproduktivniji način.

ECDL sertifikatima potvrđujete svom postojećem ili potencijalnom poslodavcu da posedujete veštine potrebne za radno mesto u skladu sa međunarodno priznatim standardima.

Preko 15 miliona ljudi u svetu je sertifikovalo svoja znanja po ECDL standardu i steklo konkurentsku prednost na tržištu rada.

OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.