APLIKACIONA FORMA 3. REGIONALNE ECDL KONFERENCIJE

Ime
Prezime
Telefon
Organizacija
e-mail

PRIJAVLJUJEM POSETU Trećoj ECDL Konferenciji (obeležiti izbor)
 
Delegat Besplatan ulaz na konferenciju kao slušalac i poseta izlagačkim štandovima 0 €
Delegat sa kotizacijom Kotizacioni paket sadrži zbornik prezentacija, sponzorski materijal, kafe pauze, ručak i svečanu večeru 95 €
PRESS   0 €

SMEŠTAJ
Bez smeštaja
Doplata za 1 noćenje Hotel Continental, povlašćena cena, soba sa doručkom za dan 08.10.2009. 98 €
Doplata za 1 noćenje lux soba Hotel Continental, povlašćena cena, lux soba sa doručkom za dan 08.10.2009. 145 €
Doplata za 1 noćenje Hotel Continental, povlašćena cena, soba sa doručkom za dan 09.10.2009. 98 €
Doplata za 1 noćenje lux soba Hotel Continental, povlašćena cena, lux soba sa doručkom za dan 09.10.2009. 145 €
Doplata za 2 noćenja Hotel Continental, povlašćena cena, soba sa doručkom za dane 08. i 09.10.2009. 193 €
Doplata za 2 noćenja lux soba Hotel Continental, povlašćena cena, lux soba sa doručkom za dane 08. i 09.10.2009. 285 €
Doplata za drugu osobu u sobi Hotel Continental, povlašćena cena, sa doručkom po danu 25 €

ŠTAND (obavezna kotizacija)
Ne želimo štand

 
Doplata za štand 3m2 Učesnik dobija izdvojen prostor i pult a sam obezbeđuje svoj rolap pano 120 €
Doplata za štand 6m2 Učesnik dobija izdvojen prostor i pult a sam obezbeđuje svoja 2 rolap panoa ili 1 veći izlagački pano 200 €

Za korišćenje povlašćenih cena hotelskog smeštaja potrebno je izvršiti plaćanje unapred.
Obezbedite svoje prisustvo na vreme.
Vaš delegatski bedž čekaće Vas na konferencijskom pultu.