mapa_srbije ECDL Crna Gora

ECDL CAD (ECDL za kompjuterski dizajn)

 

ECDL CAD je novi nezavisni medunarodni standard za osnovne vestine u dvodimenzionalnom (2D) komjuterskom dizajnu (CAD).

ECDL CAD je za one ucenike i profesionalce kojima je potrebna medunarodno priznata kvalifikacija, koja potvrduje njihove osnovne CAD vestine. Ovaj sertifikat može obezbediti osnove ka daljem ucenju ili profesionalnom razvoju na polju CAD. Ovo je medunarodno priznat, viseprogramski sertifikat koji obezbeduje opipljivo merilo osnovnih korisnickih CAD vestina. ECDL CAD potvrduje da osoba, koja je uspesno prosla kvalifikacije, poseduje vestine i znanje za upotrebu standardnog softvera i vecine CAD aplikacija.

ECDL CAD je prvi nezavisni opsti standard za osnovne vestine u CAD dizajnu i razvila ga je Fondacija za evropsku kompjutersku vozacku dozvolu (ECDL-F), uz konsultacije sa radnom grupom CAD profesionalaca i vodecih industrijskih strucnjaka.

ECDL CAD obuhvata osnovne zahteve 2D CAD dizajna uz upotrebu standardnog softvera i karakteristika koje se nalaze u gotovo svim CAD aplikacijama. Ne obuhvata 3D dizajn ili specificne tehnicke domene, kao sto su arhitektura ili masinski dizajn. ECDL CAD zahteva od kandidata da pokaže svoju sposobnost u upotrebi nekih standardnih karakteristika 2D CAD aplikacije, da kreira i rukuje objektima ili elementima i da ih modifikuje. Nakon zavrsetka programa, kandidat ce moci da promeni karakteristike objekta, da stampa u svim formatima ili da unosi i izbacuje podatke. Kandidat ce takode moci da pokaže sposobnost za koriscenje nekih složenijih aplikacija CAD softvera, kao sto je ubacivanje objekata iz drugih aplikacija.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.