mapa_srbije ECDL Crna Gora

ECDL Start, Core & Profile

ECDL program je namenjen korisnicima koji žele da budu potpuno osposobljeni za korišćenje računara i odgovarajućih aplikacija. ECDL modulima su obuhvaćena praktična znanja i veštine neophodne za efikasno i efektivno korišćenje ICT u svakodnevnom životu. Nastavni plan modula obuhvaćenih ovim programom možete pogledati ovde.

ECDL Start sertifikat se stiče nakon uspešno položena četiri modula: osnove računara, obrade teksta, tabličnih kalkulacija i interneta. ECDL Start sertifikat predstavlja dokaz osnovnog nivoa digitalne pismenosti.

Ovde možete pogledati izgled sertifikata.
ECDL Core sertifikat se stiče nakon uspešno položenih ECDL Start modula uz dodatak modula za izradu prezentacija i baza podataka. ECDL Core sertifikat predstavlja potvrdu da je kandidat u potpunosti kompetentan za korišćenje računara prema izabranim modulima.

Ovde možete pogledati izgled sertifikata.
ECDL Profil sertifikat se stiče nakon uspešno položenih ECDL Start modula uz dodatak jednog ili više standard modula za IT sigurnost, onlajn kolaboraciju, obradu slike, obradu internet stranica, projektno planiranje, 2D CAD i upotrebu zdravstvenog informacionog sistema. ECDL Profil sertifikat predstavlja stvarne sposobnosti kandidata u izabranim sferama korišćenja računara i opštih računarskih aplikacija.

Ovde možete pogledati izgled sertifikata.
Sticanje ECDL sertifikata je moguće isključivo u ovlašćenim ECDL test centrima. Znanja za svaki modul se testiraju posebno. Test traje 45 minuta.

Više informacija o testiranju možete pogledati ovde.
Pohađanje obuke za polaganje nije obavezno. Kandidati se mogu pripremati samostalno korišćenjem literature, aplikacije za online obuku ili pohađanjem odgovarajućeg kursa u najbližem ovlašćenom ECDL test centru.

Više informacija o testiranju možete pogledati ovde.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.