mapa_srbije ECDL Crna Gora

Polazni nivo

 

Šta je polazni nivo?

Polazni nivo je sertifikacioni program za pocetnike - polazni nivo kompjuterskih vestina krajnjih korisnika. Ovo je najnoviji dodatak ECDL-F proizvodnom programu za sertifikovanje kompjuterskih vestina krajnjih korisnika.

Kome je polazni nivo namenjen?

Polazni nivo je specijalno namenjen onima koji nemaju nikakva iskustva sa kompjuterima. Namera je da program bude prijatan, za "probijanje leda" kod onih ljudi koji su uplaseni ili su van tehnologije, zabavan je, neformalan i jednostavan uvod u kompjutere i Internet za pocetnike.

Cilj polaznog nivoa je da upozna pocetnike sa upotrebom kompjutera i Interneta, sa namerom da izgradi samopouzdanje i ohrabri kandidate za upotrebu racunara. Polazni nivo je raspoloživ za svakoga, bez obzira na status, obrazovanje, starost, sposobnost ili razumevanje.

Koje oblasti obuhvata polazni nivo?

Namera polaznog nivoa je da pomogne kandidatima da shvate sta sve kompjuter može uraditi i sta se sve može istraživati online upotrebom World Wide Web-a. Polazni nivo obuhvata sledece cetiri oblasti:

Kompjuterske osnove
Delovi kompjutera
Uključivanje računara
Tastatura
Upotreba miša
Uvod u radnu površinu
Radna površina
Windows operativni sistem
Kreiranje dokumenta
Vrste fajlova
Globalna računarska mreža
WWW
Web pretraživač
Pretraživanje
Email - Elektronska pošta
Email nalozi
Poruke

Koji nivo znanja ce postici kandidati nakon zavrsenog polaznog nivoa ?

Ovaj program nije izraden u nameri da se kandidatu izda sertifikat koji ce ga lakse dovesti do zaposlenja, vec pre da se kandidatu izlože osnovni pojmovi vezani za racunar i da mu se objasni upotreba i uloga tehnologije u svakodnevnom životu.

Po zavrsetku ovog programa, kandidat ce moci da posalje email, da koristi neke jednostavnije aplikacije i da pretražuje Web, kako bi pronasao informacije o novostima, vremenu ili hobijima.

Polazni nivo obezbeduje prijateljsko, zabavno i jednostavne uvodenje u upotrebu kompjutera i Interneta, sto kasnije može navesti kandidata da uci unapredene programe i da eventualno potpuno uzme ucesca u elektronskom drustvu - e-drustvu.

Kako se kandidat ocenjuje?

Polazni nivo je, po svom sadržaju i obimu, potpuno prilagoden pocetnicima. Ne postoji zvanican ispit na kraju programa, a ocenjivanje vrsi ispitivac na kraju planiranog projekta.

Koliko je potrebno vremena da bi se zavrsio polazni nivo?

Za ovaj program potrebno je izmedu 8 i 15 sati obuke, u zavisnosti od sposobnosti kandidata. Celokupan program je veoma fleksibilan i dopusta da kandidati uce po sopstvenom tempu.

Kako se polazni nivo uci?

Kandidati rade po Radnoj svesci koja sadrži jednostavne vežbe i potrebne informacije. Radna sveska je nastavno sredstvo i dokument koji pomaže kandidatu i ispitivacu, koji proverava razumevanje tema od strane kandidata. Zajedno sa vežbama iz Radne sveske, kandidati takode obavljaju i on-line vežbe. Po zavrsetku programa, kandidat zadržava lekcije iz Radne sveske, kao podsetnik stecenog znanja.

Da li je polazni nivo visejezicki program?

Da. Polazni nivo je osmisljen kao visejezicki program i vec je lokalizovan u Punjabi, Urdu, Gujerati, portugalskom i grckom, sa planovima za dalju lokalizaciju u mnogim jezicima u narednih dvanaest meseci.

Kada je polazni nivo raspoloživ?

Sada. Polazni nivo lansiran je na ogranicenim osnovama u delovima Evrope i sada ce postati raspoloživ kroz medunarodnu mrežu ECDL/ICDL nosilaca prava licence, u 140 zemalja sirom sveta.

Kako se upravlja polaznim nivoom?

Nosioci prava licence na svakoj teritoriji imace pristup polazni nivo on-line sistemu administracije i registracije. Sistem dozvoljava nosiocu prava licence da vodi evidenciju o polaznom nivou u svakoj zemlji i u potpunosti je visejezicki. On-line sistem beleži sve registrovane kandidate (i one koji su zavrsili program i one koji nisu) kao i sve ispitivace. Takode obraduje i prati narudžbe i zahteve novih centara i ispitivaca.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.