mapa_srbije ECDL Crna Gora

Syllabus Nastavni program

ECDL/ICDL Osnovni nivo
  Osnove korišćenja računara
  Osnove korišćenja interneta
  Obrada teksta
  Tabelarne kalkulacije
   
ECDL/ICDL Srednji nivo
  Prezentacije
  Korišćenje baza podataka
  IT Sigurnost
  Onlajn kolaboracija
  Obrada slika
  Obrada internet stranica
  Projektno planiranje
  2D CAD
   
ECDL/ICDL Napredni nivo
 

Napredna obrada teksta

  Napredne tabelarne kalkulacije
  Napredne baze podataka
  Napredne prezentacije
   
Materijal za vežbanje - osnovni nivo
  Primeri testova - Osnove korišćenja računara
  Primeri testova - Osnove korišćenja interneta
  Primeri testova - Obrada teksta
  Primeri testova - Tabularne kalkulacije
   
Materijal za vežbanje - srednji nivo
  Prezentacije
  Korišćenje baze podataka
  IT sigurnost
  Onlajn kolaboracija
  Obrada slika
  Obrada internet stranice
  Projektno planiranje
  2D CAD
   
Materijal za vežbanje - napredni nivo
  Radni zadaci za Napredeni ECDL/ICDL - Test AM3
  Radni zadaci za Napredeni ECDL/ICDL - Test AM4
  Radni zadaci za Napredeni ECDL/ICDL - Test AM5
  Radni zadaci za Napredeni ECDL/ICDL - Test AM6


Dokumenti na ovom sajtu su u PDF formatu čitljivi za verzije Adobe Reader 5 i kasnijih. Ukoliko Vam je potrebno ovde možete preuzeti Adobe Reader.

Adobe Reader

OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.