mapa_srbije ECDL Crna Gora

Syllabus Nastavni program

ECDL/ICDL Osnovni nivo
  Osnove korišćenja računara
  Osnove korišćenja interneta
  Obrada teksta
  Tabelarne kalkulacije
   
ECDL/ICDL Srednji nivo
  Prezentacije
  Korišćenje baza podataka
  IT Sigurnost
  Onlajn kolaboracija
  Obrada slika
  Obrada internet stranica
  Projektno planiranje
  2D CAD
   
ECDL/ICDL Napredni nivo
 

Napredna obrada teksta

  Napredne tabelarne kalkulacije
  Napredne baze podataka
  Napredne prezentacije
   
Materijal za vežbanje - osnovni nivo
  Primeri testova - Osnove korišćenja računara
  Primeri testova - Osnove korišćenja interneta
  Primeri testova - Obrada teksta
  Primeri testova - Tabularne kalkulacije
   
Materijal za vežbanje - srednji nivo
  Prezentacije
  Korišćenje baze podataka
  IT sigurnost
  Onlajn kolaboracija
  Obrada slika
  Obrada internet stranice
  Projektno planiranje
  2D CAD
   
Materijal za vežbanje - napredni nivo
  Radni zadaci za Napredeni ECDL/ICDL
  Radni zadaci za Napredeni ECDL/ICDL
  Radni zadaci za Napredeni ECDL/ICDL
  Radni zadaci za Napredeni ECDL/ICDL


Dokumenti na ovom sajtu su u PDF formatu čitljivi za verzije Adobe Reader 5 i kasnijih. Ukoliko Vam je potrebno ovde možete preuzeti Adobe Reader.

Adobe Reader


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.