mapa_srbije ECDL Crna Gora
 

EDUCON Informatička škola

Grad:
Beograd
Adresa:
Kolarčeva 4
Telefon:
011/3036506
Web adresa:
www.educon.co.yu
E-mail:
educon@eunet.yu
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Mr Biljana Ðokić, dipl.el.inž.
CS 0234J
Aleksandra Turanjanin, dipl.inž.
CS 0235J
Smilja Vidić, dipl.inž.
CS 0276J
Mr Branislav Lučić, dipl.el.inž.
CS 0351J
Julijana Mirčevski, dipl.el.inž.
CS 0380J
Dragan Kocić
CS 0491J
Saša Kocić
CS 0492J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.