mapa_srbije ECDL Crna Gora
<<<nazad

Javno Preduzeće "Elektroprivreda Srbije"

Grad:
Beograd
Adresa:
Carice Milice 2
Telefon:
 
Web adresa:
www.eps.rs
E-mail:
 
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Dragan Jovanović
CS 0388J
Dragan Vrsajković
CS 0384J
Nenad Cvetković
CS 0385J
Željko Milankov
CS 0386J
Mile Markovski
CS 0387J
Aleksandra Žunjić Višnjičar
CS 0389J
Dragan  Nikolić
CS 0390J
Snežana Vardić
CS 0391J
Tatijana Dajesković
CS 0392J
Ivan Toljan
CS 0393J
Branislav Mitrović
CS 0394J
Aleksandar Đurić
CS 0395J
Miroljub Vukčević
CS 0396J
Dejan Polugić
CS 0397J
Dušica Dikanović
CS 0398J
Miodrag Tasić
CS 0399J
Nikola Grkajac
CS 0400J
Miroslav Spajić
CS 0401J
Dragan Petrović
CS 0402J
Olivera Stevanović
CS 0403J
Željko    Ivanović CS 0420J
Ljubodrag Josipović CS 0421J
Dejan    Pešić CS 0422J
Željko    Stanković CS 0423J
Nataša  Milanović CS 0424J
Aleksandar Ješić CS 0548J
Gordana Cakić CS 0549J
Snežana Trifunović CS 0550J
Nenad   Despotović CS 0633J
Nada Milenković CS 0866J
Aleksandar Medić CS 0867J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.