ECDL Srbija mapa_srbije ECDL Crna Gora

ECDL intervjui
predstavnika vlada iz okruženja

Naučni program Radio televizije Srbije
Intervju
Gostovanje Regionalne
ECDL kancelarije u
studiju N1
<<<nazad

Narodna biblioteka Srbije

Grad:
Beograd
Adresa:
Skerlićeva 1
Telefon:
011/2452350
Web adresa:
www.nb.rs
E-mail:
ecdl@nb.rs
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Ana Lazić
CS 0122J
Vesna Stevanović
CS 0123J
Miroljub Stojanović
CS 0124J
ECDL akreditovani
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
José Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.
ECDL Start Index 30e
ECDL Core Index 37e
ECDL Profil Index 45e
Polaganje modula 10e
ECDL Advanced Index 20e Polaganje Advanced modula 20e
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro, 11000 Belgrade, Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs
 
© ECDL Regional Office, All rights reserved. ECDL Foundation is a registered business name of The European Computer Driving Licence Foundation Limited. European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trade Marks of ECDL Foundation".