mapa_srbije ECDL Crna Gora
<<<nazad

JP PTT saobraćaja "Srbija"

Grad:
Beograd
Adresa:
Takovska 2
Telefon:
-
Web adresa:
www.posta.rs
E-mail:
 
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Vladimir  Vukanović
CS 0482J
Radisav Josipović
CS 0483J
Vesna   Cvetković
CS 0484J
Suzana Marković Živković
CS 0485J
Saša Bugarski
CS 0486J
Igor Simčin
CS 0487J

Gordana Ivanović

CS 0488J
Maja Babić CS 0489J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.