mapa_srbije ECDL Crna Gora
<<<nazad

Ministarstvo odbrane Srbije, Vojna akademija

Grad:
Beograd
Adresa:
Veljka Lukića Kurjaka bb
Telefon:
011/3539383
Web adresa:

www.mod.gov.rs

E-mail:

ecdl@mod.gov.rs

   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
potpukovnik spec. Žikica Milinković
CS 0227J
potpukovnik Božić Milan,dipl.inž
CS 0228J
kapetan Tot Ivan,dipl.inž
CS 0229J
kapetan Stanković Boško,dipl.inž
CS 0230J
kapetan Jeremić mr Zoran
CS 0231J
poručnik Vulićević Dobrivoje,dipl.inž
CS 0232J
poručnik Merdžanović Miloš,dipl.inž
CS 0233J
Kapetan Milenković mr Dejan
CS 0335J
major Đokić Saša
CS 0336J
mr Nebojša Đorđević
CS 0368J
Duška Pješivac
CS 0369J
Goran Baroš
CS 0370J
Srećko Jovanović
CS 0371J
mr Veselin Gredić
CS 0372J
mr Miloš Pejanović
CS 0373J
Nebojša Bosiočić
CS 0374J
Vladan Miladinović
CS 0375J
Saša Probojčević, dipl.inž.
CS 0472J
Jelica Maksimović Lazarević
CS 0473J
Potpukovnik Goran Hajzler, dipl.inž
CS 0539J
cl Vesna Jovanović, dipl.inž
CS 0540J
cl Zorica Nanović, dipl.inž
CS 0541J
mr Milovan Obradović, dipl.el.inž
CS 0542J
cl Snežana Petković, dipl.ecc
CS 0543J
VS Marija Vasiljković, dipl.mat
CS 0590J
Poručnik Piščević Miloš, dipl.inž
CS 0591J
VS Konrad Kolšek, dipl.inž
CS 0592J

poručnik Petar Bunčić, dipl.inž

CS 0638J
major Ivan Jovanović, dipl.inž  CS 0639J
poručnik Saša Miladinov, dipl.inf CS 0640J
Andrija Miletić, dipl.inž.el CS 0641J
potporučnik Srðan Stevanović, dipl.inž CS 0642J
kapetan Davor Tasić, dipl.inž CS 0643J
potpukovnik Slobodan Jovanović CS 0644J
cl Nada Košutić CS 0645J
potporučnik Slobodan Krstić, dipl.inž CS 0646J
potpukovnik Zlatan Pešić CS 0647J
potporučnik Dušan Trajković CS 0648J
poručnik Dejan Belić CS 0649J
potpukovnik Behudin Hasanbegović CS 0650J
potporučnik Slaven Kovačević CS 0651J
potpukovnik Predrag Slijepčević CS 0652J
mr Gorazd  Zavodnik, dipl.inž CS 0653J
Radojka Milićević, dipl.inž CS 0654J
potporučnik Mladen Trikoš, dipl.inž CS 0655J
pukovnik Milovan Stojičić, dipl.inž CS 0656J
potpukovnik mr Boban Trajković, dipl.inž CS 0657J
Milka Kokotović, dipl.inž.el.
CS 0697J
ppk Milenko Pešović,dipl.inž. CS 0698J
ppk Milenko Sikirić,dipl.inž. CS 0699J
Žugić Zorica,dipl.mat. CS 0700J
Laković Radivoje,dipl.inž. CS 0701J
poručnik Zoran Pokimica, dipl. inž. CS 0704J
potporučnik Cicka Vladimir, dipl. inž. CS 0705J
poručnik Antić Predrag dipl.inž CS 0706J
Predrag Zdravković CS 0766J
Marko Papović CS 0822J
Nenad Sladojević CS 0823J
Ratomir Đokić CS 0825J
potpukovnik Vladan Nikačević, dipl.inž. CS 0853J
major Dejan Đorđević, dipl.inž CS 0854J
potpukovnik Vladan Cvetković, dipl.inž CS 0855J
kapetan Uroš Stanojević, dipl.inž CS 0856J
Snežana Murić-Milidragović CS 0861J
Slaviša Dimitrijević CS 0862J
Aleksandar Jović CS 0978J
Ana Jovanovska CS 0979J
Nataša Vukmir CS 0980J
Predrag Lončarević CS 0981J
Slaviša Mijailović CS 0982J
Vladimir Vasilj CS 1086J
Branislav Mitrović CS 1087J
Nikola Lazović CS 1449J
Lazar Pavlović
CS 1478J
Milica Trajković
CS 1479J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.