mapa_srbije ECDL Crna Gora
<<<nazad

Visoka škola elektrotehnike i računarstva

Grad:
Beograd
Adresa:
Vojvode Stepe 283
Telefon:
011/3970472
Web adresa:
www.viser.edu.rs
E-mail:
info@viser.edu.rs
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Radmila Vukić
CS 0528J
Julijana Pantić
CS 0529J
Milica Jevremović
CS 0530J
Ivana Vlajić Naumovska
CS 0531J
Mirko Stupar CS 0708J
Jelena Novaković CS 0961J
Predrag Tomanić CS 1115J
Divna Mićić CS 1116J
Ivana Lukić CS 1117J
Čedomil Višnjić CS 0417J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.