mapa_srbije ECDL Crna Gora
<<<nazad

Visoka poslovna škola strukovnih studija

Grad:
Blace
Adresa:
Kralja Petra I 70
Telefon:
027/371377
Web adresa:
www.vpskp.edu.rs
E-mail:
info@vpskp.edu.rs
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Nenad Jovanović
CS 0662J
Branislav Jevtović
CS 0663J
Suzana Marković CS 0664J
Aleksandar Zakić CS 0665J
Milan Deletić CS 0666J
Velimir Deletić CS 0667J
Danilo Obradović CS 0668J
Zoran Jovanović CS 0669J
Oliver Popović CS 0670J
Miloš Cvjetković CS 1447J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.