mapa_srbije ECDL Crna Gora
<<<nazad

Agencija za obrazovanje "Akademija"

Grad:
Čačak
Adresa:
Vojvode Stepe 44
Telefon:
032/320950, 063/610941
Web adresa:
www.akademija.edu.rs
E-mail:
akademija.ca@eunet.rs
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Dragana Grbović
CS 0067J
Nebojša Stanković
CS 0068J
Milka Vučić
CS 0069J
Marina Krstović
CS 0136J
Dragana Jugović
CS 0147J
Vesna Ružičić CS 0786J
Dušica Cakarević CS 0799J
Srdjan Stevanović CS 0848J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.