mapa_srbije ECDL Crna Gora
 

Fakultet tehničkih nauka

Grad:
Kosovska Mitrovica
Adresa:
Knjaza Miloša 7
Telefon:
+381 28 425 321
Web adresa:
Fakultet tehničkih nauka
E-mail:
office@ftn.pr.ac.rs
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Siniša Ilić
CS 1417J
Dragana Radosavljević
CS 1197J
Julijana Lekić
CS 1167J
Predrag Lekić
CS 1166J


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.