mapa_srbije ECDL Crna Gora
<<<nazad

Univerzitet Singidunum

Grad:
Beograd
Adresa:
Danijelova 32
Telefon:
011/3093220
Web adresa:
www.singidunum.ac.rs, ecdl.singidunum.ac.rs
E-mail:

ecdl@singidunum.ac.rs, office@singidunum.ac.rs

   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Prof. dr Milovan Stanišić
CS 0044J
Prof. dr Milan Milosavljević 
CS 0042J
Prof. dr Mladen Veinović
CS 0104J
Prof. dr Tijana Radojević CS 0681J
Doc. dr Dalibor Radovanović CS 0683J
Prof. dr Milan Tuba (ADVANCED) CSA 0022EXJ
Doc. dr Nebojša Bačanin Džakula CS 0985J
Ivana Štumberger CS 1432J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.