mapa_srbije ECDL Crna Gora
<<<nazad

IAN Telecentar

Grad:
Beograd
Adresa:
Đure Daničića 5
Telefon:
011/ 3229 732
Web adresa:
www.telecentar.co.rs
E-mail:
info@telecentar.co.rs
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Miloš Dubroja (ADVANCED)
CSA 0009EXJ
Borko Vujadinović
CS 0215J
Petar Jakovljević
CS 0214J
Ivan Stojilović
CS 0359J
Nataša Radulović CS 0658J
Aleksandar Virijević CS 0659J
Milan Kabiljo CS 0690J
Vesna Petronijević CS 0691J
Zlatko Hadžić CS 0692J
Dražen  Vreća CS 0797J
Tanja Rogač CS 0798J
Despet Vasiljević CS 0807J
Velibor Nikolić CS 0808J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.