mapa_srbije ECDL Crna Gora
KRAGUJEVAC
Naziv
Grad
Adresa
Telefon
Ekonomski Fakultet Kragujevac Đure Pucara Starog 3 034/303514
Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu Kragujevac Sestre Janjić 6 034/335990
Prirodno matematički fakultet Kragujevac Kragujevac Radoja Domanovića 12 034/336-223
Visoka tehnička škola strukovnih studija Kragujevac Kosovska 8 034/381418
Politehnička škola Kragujevac Kosovska 8 034/335-178
Druga tehnička škola Kragujevac Kosovska 8 034/364-199
Prva tehnička škola Kragujevac Radoja Domanovića 8 034/332-461
 

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
- 2460din po modulu
- 9840din za ECDL Base
- 14760din za ECDL Standard
ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200 - 1620din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.