mapa_srbije ECDL Crna Gora
<<<nazad

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Grad:
Kragujevac
Adresa:
Sestre Janjić 6
Telefon:
034/335990
Web adresa:
www.mfkg.rs
E-mail:
kontakt@fink.rs
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Miroslav Živković
CS 0507J
Dragan Rakić
CS 0508J
Fatima Živić
CS 0509J
Nenad Grujović
CS 0510J
Radovan Slavković
CS 0511J
Rodoljub Vujanac
CS 0512J
Snežana Vulović
CS 0513J
Vladimir Milovanović CS 0672J

Nenad Busarac

CS 0709J

Dragan  Čukanović CS 0715J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.