mapa_srbije ECDL Crna Gora
<<<nazad

Privredna komora Beograda

Grad:
Beograd
Adresa:
Kneza Miloša 12
Telefon:
011/2645-333
Web adresa:
www.kombeg.org.rs
E-mail:
 
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Zorica Gluhović
CS 0185J
Dragan Ristović
CS 0186J
Slađan Antić
CS 0187J
Milan Vlahović
CS 0188J
Aleksandar Matić
CS 0266J
Heda Baltić
CS 0267J
Ivan Petrović
CS 0268J
Nataša Ćetković
CS 0354J
Ana Miličević
CS 0476J
Jelena Radić
CS 0477J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.