mapa_srbije ECDL Crna Gora
<<<nazad

Jugoimport SDPR

Grad:
Beograd
Adresa:
Bulevar Umetnosti 2, Novi Beograd
Telefon:
011/2224508, 2224527
Web adresa:
www.ecdlcentar.com
E-mail:
office@ecdlcentar.com
info@ecdlcentar.com
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Slobodan Krstić
CS 0258J
Violeta Kalanj
CS 0259J
Željko Kovačević
CS 0260J
Biljana Drača
CS 0261J
Ana Gobović (ADVANCED)
CSA 0021EXJ
Zoran Čorlija
CS 0271J
Siniša Rudić
CS 0272J
Goran Stojanović
CS 0273J
Dejan Nikolić
CS 0274J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.