mapa_srbije ECDL Crna Gora
<<<nazad

Smart d.o.o

Grad:
Novi Sad
Adresa:
Kralja Aleksandra 12/2
Telefon:
021/4728200
Web adresa:
www.smart.rs
E-mail:
office@smart.rs
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Bojan Buhač
CS 0014J
Marko Kolak
CS 0015J
Nikola Bogdanović
CS 0045J
Radovan Popović
CS 0046J
Slađana Grozdić
CS 0242J
Danijela Popović
CS 0630J
Predrag Višić
CS 0631J
Dušan Gledović CS 0632J
Pavle Pejak
CS 0895J
Danijela Rakita
CS 0951J
Dragan Rakita
CS 0952J
Ognjen Sedlar
CS 0953J
Anita Tapaji
CS 0957J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.