mapa_srbije ECDL Crna Gora
 

Telekom

Grad:
Beograd
Adresa:
Takovska 2/IV
Telefon:
011/3335606
Web adresa:
www.telekom.rs
E-mail:
stevanm@telekom.rs
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Rade Gligović
CS 0219J
Vladan Vlajković
CS 0220J
Milan Bekvalac
CS 0221J
Slobodan Jeveričić
CS 0222J
Saša Milošević
CS 0223J
Dian Bećirović
CS 0224J
Stevan Mišković
CS 0225J
Nebojša Grujić
CS 0226J
Vladimir Pavlović
CS 0247J
Olivera Cvetanović
CS 0248J
Miloš Tolić
CS 0249J
Biljana Joksimović
CS 0327J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.