mapa_srbije ECDL Crna Gora
<<<nazad

Visoka poslovna škola strukovnih studija

Grad:
Valjevo
Adresa:
Vuka Karadžića 3a
Telefon:
014/224 735, 232 644, 223 931
Web adresa:
www.vipos.edu.rs
E-mail:
info@vipos.edu.rs
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Dragoslav Perić
CS 0319J
Slobodan Obradović
CS 0320J
Andrija Tošić
CS 0321J
Ðorđe Petrović (ADVANCED)
CSA 0029EXJ

Marina Janković

CS 0842J
Ilja Stanišević
CS 0324J

Valentina Pavlović

CS 0606J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.